PRAVOPIS

 1. Podstatné mená

  1.  podstatné mená cv.1. (html)
  2.  podstatné mená cv.2. (html)
 2. Prídavné mená

  1.  prídavné mená cv.1. (html)
  2.  prídavné mená cv.2. (html)
  3.  prídavné mená cv.3. (html)
  4.  prídavné mená cv.4. (html)
  5.  prídavné mená cv.5. (html)
  6.  prídavné mená cv.6. (html)
 3. Zámená

  1.  zámená cv.1. (html)
  2.  zámená cv.2. (html)
  3.  zámená cv.3. (html)
  4.  vymedzovacie zámená cv.1. (html)
  5.  vymedzovacie zámeno "sám"  (html)
 4. Čísovky

  1.  číslovky cv.1. (html)
  2.  číslovky cv.2. (html)
 5. Slovesá

  1.  slovesá cv.1. (html)
  2.  slovesá cv.2. (html)
  3.  slovesá cv.3. (html)
 6. Vybrané slová

  1.  vybrané slová cv.1. (html)
  2.  vybrané slová cv.2. (html)
  3.  vybrané slová cv.3. (html)
  4.  vybrané slová po "v" cv.1. (html)
  5.  vybrané slová po "v" cv.2. (html)
  6.  vybrané slová po "v" cv.3. (html)
  7.  vybrané slová po "v" cv.4. (html)
  8.  vybrané slová po "v" cv.5. (html)
  9.  vybrané slová po "z" cv.1. (html)
 7. Písanie y/i po "L"

  1.  písanie y/i v slovách po "l" cv.1. (html)
  2.  písanie y/i v slovách po "l" cv.2. (html)
 8. Písanie samohlásky "ä"

  1.  písanie samohlásky "ä" cv.1. (html)
  2.  písanie samohlásky "ä" cv.2. (html)
 9. Písanie veľkých písmen

  1.  vlastné mená cv.1. (html)
 10. Súhrnné diktáty

  1.  doplnovacka cv.1. (html)
  2.  doplnovacka cv.2. (html)
  3.  doplnovacka cv.3. (html)
  4.  doplnovacka cv.4. (html)
  5.  doplnovacka cv.5. (html)
  6.  doplnovacka cv.6. (html)
  7.  doplnovacka cv.7. (html)
  8.  doplnovacka cv.8. (html)
  9.  doplnovacka cv.9. (html)
  10.  doplnovacka cv.10. (html)
  11.  doplnovacka cv.11. (html)
  12.  doplnovacka cv.12. (html)
  13.  pravopisné cvičenie 12. (html)
  14.  pravopisné cvičenie 13. (html)
  15.  pravopisné cvičenie 14. (html)
  16.  pravopis cv.1. (html)
  17.  pravopis cv.2. (html)
  18.  pravopis cv.3. (html)