Doplňovačka - pravopisné cvičenie

Doplňovačka 7

Doplň hlásky i,í,y,ý
Vbral sme sa do krajov postihnutch záplavam. Nasktol sa nám zúfal pohľad. Opustené káčatá a hus plával medzi vvrátenmi plotm vyslené od hladu. Na jednej strane zavjalo pssko. Špnavé vln oblzovali múr. Pred našim očami padal dom, v ktorch bvali ľudia. V záhradách možno kvtli ruže, hrili farbam, ale srovožltá voda ich skrla. Jedn pomáhali, druh sa len prizerali. Vskytli sa aj tak, ktor chceli ťažť z nešťastia iných. Hľadali, čo b mohli uchtiť a vhodne predať. Takch však nebolo veľa, ľudia predovšetkm pomáhal.