© Mgr. Juliana Kötelešová

PRAVOPIS zámen 3

Doplň i/í, y/ý
sam piesoktak výsledoknieč psíkod akchsi sprievodkýň
s ktorm sa stretliak múdri žiaciu voľaktorch nových hokejistovtak skúsený horolezec
sam veselí hercipod akmisi skalamipred tmi štíhlymi srnkamiso svojm novým susedom
k vašm obľúbeným hráčomtakto tichí psiktorkoľvek susedktor to boli