© Mgr. Juliana Kötelešová

Precvičujeme pravopis

Doplňovačka 9

Doplň vhodné hlásky
Mlad ratislavčania dostali v poslednch siedmch minútach zápasu od ošických hráčov tr gól a skončili ako štvrt. Divác z ošíc hlasno kričali. Na futbalovch ihrskách sa nieked odohrávajú malé drám. Tieto klub sú už oddávna veľk rival. Hráč z ratislavy prichstali odvetn zápas. Predn útočníc sa ujali svojej rol a spoločným úsilím zvťazili. Vhra bola sladká a do ratislavskch ulíc odchádzali s čistm svedomm. M sme nevnechali žiadn ich zápas. Už od prvch dní sledujeme domácu lgu. Tradiční súper v boji o prvenstvo zohral derb.