© Mgr. Juliana Kötelešová

PRAVOPISNÉ CVIČENIE

Doplň y,ý/i,í
Mlan mkal dverami a mslel si, že rob dobre. Veď mliť sa je ľudské. Podaj m pohár vod! M sme umli riad, zmli podlahu, no zabudl sme umť msku, v ktorej bolo rzoto. Rzoto var mamička z rže. Aj naša strná na Mjave si mslí, že je najlepšia kuchárka. Strko narieka, že u nich nie je žiadn priemsel. Aj v jeho komore sú mši, pštia a šmkajú sa po klzkej kožke slanin. Obvatelia si spomnajú na čas, keď i v našom meste sa vberalo mto. Vtedy ešte banci tvrdo dobjali uhlie.