© Mgr. Juliana Kötelešová

PRAVOPIS zámen
Doplň hlásky i,í,y,ý a iné vhodné hlásky
tto remeselníci, tak skvelý film, o tvojch rodičoch, s tm kamarátom, aksi nespokojní ľudia, niektorm matkám, dajak šikovní futbalisti, tchto nepoznám, moj malí psi, podaj m ruku, poniektor redaktori, t nepozorní študenti, k tamtm dobrým učiteľom, o niektorch žiakoch, s vam nerátam