© Mgr. Juliana Kötelešová

PRAVOPIS prídavných mien

Doplň hlásky i,í,y,ý a iné vhodné hlásky
s víťaznm psm záprahom, ježibabn medov domček, bobr kožuch, žiačkne domáce úlohy, siln severozápadn víchor, žabkno kvákanie, nemeck dobrodružn film, sú netrpezliv, zdvoril mamn znám, húskn mal zobáčik, so skvelmi slovenskm kanoistami, Janov dobr kamaráti