© Mgr. Juliana Kötelešová

Vybrané slová s Danielom Hevierom

Pravopis slov po "v"

Doplň y,ý/i,í
Do počítača mi zavtal vrus. Neviem, kto vmýšľa vrusy, ale rád by som si toho chhlapa vmákol. Vťo mi povedal, že vrus sa volá Vr. Dávať vrusu meno podľa sov - to je bláznivý vnález. Teraz mám zavrený počítač. Darmo ho vpínam, vmýšľam finty, včistiť ho nemôžem. Jeho vsosť vrus je u mňa navsosť spokojná! Zavjal by som! Kto nad ním zvťazí? Nepoznáte nejaké vnikajúce lieky proti vrusom? Keby sa dal zavť a odoslať do neobvklých končín. Snívam, že raz ráno vskočím z postele a vrus tam neuvdím. Ale zatiaľ si naň zvkám. Na každý vrus sa raz vmyslí liak. Vsledok sa hádam dostaví: vrus vkape a ja budem mať opäť vnikajúci počítač.

V Rus? Nie. Ja vrus.