© Mgr. Juliana Kötelešová

PRAVOPIS podstatných mien
Doplň hlásky i,í,y,ý a iné vhodné hlásky
na novom bicykl, opravovňa obuv, nové film, od jar do zim, divé hus i holub, stavajú múr, zvyšk hml, svetlogaštanové vlas, v rezerváci, čierne mrákav, svetelné signál, príkre svah, prejsť horam a dolinam, v decembr, spýtať sa mam, jelenie paroh, zima na Sibír, vidieť príšer, dvaja usilovní maliar, zmizli z obloh, budovať nové tunel, Grékyňa hrá na klavír