© Mgr. Juliana Kötelešová

Precvičujeme pravopis

Doplňovačka č. 13

Doplň y,ý/i,í
Aksi slovensk vskumníci objavli v hlbne jaskňu so vzácnmi krštálmi rozmanitch tvarov. T, ktor bol prv, vseli na hrubch lanách, ab nenarušili krehké vtvor prírod. Pomal vytčovali tras, po ktorch sa možno pohbovať. Úzk chodnk sa vnul podzemm k jazierku s horúcm prameňom. Bublink na hladne prezrádzali jeho aktvitu. Zelenkav svt prikrval všetko a včaroval neobčajnú atmosféru.