© Mgr. Juliana Kötelešová

Precvičujeme pravopis

Doplňovačka 3

Doplň hlásky i,í,y,ý
Knih boli vžd mojm dobrmi priateľmi. Trávli sme spolu celé večer a dlhé vkendy. Nadchnali ma vmslené prbehy o hrdinskch rtieroch a spanilch princeznách. hrdinovia boli vždy spravodliv a smel. Neskôr som opustil rozprávkové btosti a obľúbil si napnavé román o dobvateľoch vzdialench krajín oplvajúcich bohatstvom. Zskali si ma hstorické postav. Ponorl som sa do sveta dobrodružnch vprav za korsťou a prátskych btiek o poklad. Mnoh z nich neváhal rskovať život v honbe za rdzm zlatom či zvonivm zvukom peňaz. Vtedy som ich obdivoval. Dnes však viem, že skutočn hrdinovia môžu byť aj celkom občajn ľudia.