© Mgr. Juliana Kötelešová

PRAVOPIS prídavných mien
Doplň hlásky i,í,y,ý a iné vhodné hlásky
drah star rodičia, k otcovm známm, zdoben orlm pierkom, so snežnm skútrom, starobyl Trenčiansk hrad, Katkn mladš bratia, dedov blízk susedia, víťazn ps záprah, s mladmi talentovanmi básnikmi, vnučkne nové šaty, obr kopec, s Vierkinm spolužiakom, vydaren školsk výlet