© Mgr. Juliana Kötelešová

V L A S T N É M E N Á

Písanie vlastných mien

Doplň veľké alebo malé písmeno.
tlantický ceániptovský ikulášratislavské lice
lica dbojárovornádska otlinaysoké atry
ndrejský intorínbyvatelia ošícad lobody
lovenské ohoriaatranský árodný arkitriansky rad
peninský olostrovravská riehradaobšinská adová askyňa
erlachovský títlovenská epublikalovenské ymnázium