Precvičujeme pravopis

Doplňovačka 2

Doplň hlásky i,í,y,ý
Posledné prázdniny som trávl u strka na Ksuciach. S niekoľkmi známm sme podnikali vlety na bckloch. V okoltch lesoch žije množstvo divej zver. Raz sme unaven oddchoval na okraji leska a jedli chlebky. Zrazu sme uvdeli jeleňa so siedmm srnam. Svojim malmi koptkami rozrvali zem. Po chvli čosi zavetrl, vstrašil sa a zmzli. Večer pri čaj so včelm medom plnuli rchlo. Chodieval k nám príbuzn a rozprával rozličné príhod. Vžd priniesl so sebou niečo na zahrznutie, koz sr alebo brndzové posúch.