© Mgr. Juliana Kötelešová

Precvičujeme pravopis

Doplňovačka č. 12

Doplň y,ý/i,í a iné hlásky
Všetci ôsm boli študentm pojenej školy na ovohradskej ulici v ratislave. Mnoh obvatelia mesta sa pšia ovmi btmi, ktoré postavili pri luxusnom hotel. Sokol majú výborne vyvnutý zrak. Z fontán vytrskli krštáľové kvapôčk vod. Marikn star znám má už lsú hlavu. Naši boli štvrt. Tieto zver sa v lovenskom raji nevskytujú. Líškna prefkanosť je známa. Zoznámila nás o svojim blízkmi. Na ový rok pôjdeme lžovať do rakúskych lp. V šatni zostali zabudnuté už nejedn tenisk, rukavice i šál.