© Mgr. Juliana Kötelešová

Precvičujeme pravopis

Doplňovačka 8

Doplň vhodné hlásky
V zme sme navštívil ysoké atr. Zo tarého mokovca sme sa viezl električkou so sprievodkňou. Ubtovali nás v peknom hotel s vhľadom na veľhor. Pri chutnej večer sme sa rozhodli, že pôjdeme na pretek psch záprahov. Ráno bolo ako vymaľované. Končiare atranskch velikánov vystupoval z hml a na neb vselo vyumvané slnko. Medzi stromami sa lgotalo trbské leso. Mrazvý vzduch nás pchal do tvár. Severské ps však dobre znášajú silné mraz. Súťažiac aj turist boli rozveselen čerstvm povetrm. Prv siedm pretekár rchlo vštartovali, len ôsm mal na štarte akési problém.