© Mgr. Juliana Kötelešová

PRAVOPISNÉ CVIČENIE

Doplň y,ý/i,í
Skork sa pobli o svoj príbtok. Priletel vrabec a sadol si na bdlo. Pozeral sa na ich mlý bt. Skúmal občaje svojich priateľov. Rozmšľal, či sa má pustiť s nim do btky. Zľakol sa, že b ho mohl dobť a skrť sa v blinách. Zstil, že tam bjú chlapca. Vtom začul bť aj zvon. Možno ich bolo počuť až do Bstrice či Btče a Mjavy. Na lúke sa pásol dobtok. Obžieral bľ kostihoja. Vpredu bola kobla s bkom.