© Mgr. Juliana Kötelešová

DOPLŇOVAČKA

Doplň hlásky i,í,y,ý
Na neb vseli čierne mrak. Jeden znám videl, ako sa priblžuje hrozv oblak zvreného prachu. Ozval sa vzdialen rachot hromov. Ani m sme sa búrke nevhli. Z tmavch mračien sa zrazu odloml blesk. Ľudia sa ukrli do svojich prbtkov. O chvľu už blesk bčovali oblohu, vietor zavjal a ohbal vsoké strom. Boli sme premrznut a vstrašen. Vchrica sa pomal utíšila. Keď na neb opäť svtlo slnko, krštálik snehu sa nevnne lgotal.