© Mgr. Juliana Kötelešová

PRAVOPIS zámen 2

Doplň i/í, y/ý
on sú šťastnéo tch nepočuls tvojm malým bratomženy sam
t vlcinašm starým rodičomak sú skvelíkoľk neprišli
od nejakch spoločnostítakto spravodliví susediasam si neporadímemedzi mojmi hračkami
s nm nerátalk nm neprišlivoľajak lyžiaripri akchsi jazerách