© Mgr. Juliana Kötelešová

PRAVOPIS slovies
Doplň hlásky i,í,y,ý a iné vhodné hlásky
Starý les pekne šumí, počúvame jeho šumy.
Vezmite si ostré kos, veď sa s nimi dobre kos.
Aj keď ma tvoja reč často uraz, sú aj horšie nehod a úraz.
Dievča sa pekne ozdob, nepríde bez peknej ozdob.
Od horúcej par sa vždy z hrnca par.
Aj keď má ťava dva hrb, málokedy sa hrb.
Cez školské oznam nám škola všetko oznám.
Zo zelenej tráv sliepočkám dobre tráv.
Do telefónu sa dobre hovor, ale kto zaplatí tieto dlhé hovor?Slovesá píšeme s i/í podstatné a prídavné mená s y/ý.