Päťminútovky

 1. Podstatné mená

  1.  cvičenie 1 (html)
  2.  cvičenie 2 (html)
  3.  cvičenie 3 (html)
  4.  cvičenie 4 (html)
  5.  cvičenie 5 (html)
  6.  cvičenie 6 (html)
  7.  cvičenie 7 (html)
  8.  cvičenie 8 (html)
  9.  cvičenie 9 (html)
  10.  cvičenie 10 (html)
  11.  cvičenie 11 (html)
  12.  cvičenie 12 (html)
  13.  cvičenie 13 (html)
  14.  cvičenie 14 (html)
  15.  cvičenie 15 (html)
  16.  cvičenie 16 (html)
  17.  cvičenie 17 (html)
  18.  cvičenie 18 (html)
  19.  cvičenie 19 (html)
  20.  cvičenie 20 (html)
  21.  cvičenie 21 (html)
  22.  cvičenie 22 (html)
  23.  cvičenie 23 (html)
 2. Prídavné mená

  1.  cvičenie 1 (html)
  2.  cvičenie 2 (html)
  3.  cvičenie 3 (html)
  4.  cvičenie 4 (html)
  5.  cvičenie 5 (html)
  6.  cvičenie 6 (html)
  7.  cvičenie 7 (html)
  8.  cvičenie 8 (html)
  9.  cvičenie 9 (html)
  10.  cvičenie 10 (html)
  11.  cvičenie 11 (html)
  12.  cvičenie 12 (html)
  13.  cvičenie 13 (html)
  14.  cvičenie 14 (html)
  15.  cvičenie 15 (html)
  16.  cvičenie 16 (html)
  17.  cvičenie 17 (html)
 3. Zámená

  1.  cvičenie 1 (html)
  2.  cvičenie 2 (html)
  3.  cvičenie 3 (html)
  4.  cvičenie 4 (html)
  5.  cvičenie 5 (html)
  6.  cvičenie 6 (html)
  7.  cvičenie 7 (html)
  8.  cvičenie 8 (html)
  9.  cvičenie 9 (html)
  10.  cvičenie 10 (html)
  11.  cvičenie 11 (html)
  12.  cvičenie 12 (html)
  13.  cvičenie 13 (html)
  14.  cvičenie 14 (html)
  15.  cvičenie 15 (html)
  16.  cvičenie 16 (html)
  17.  cvičenie 17 (html)
  18.  cvičenie 18 (html)
  19.  cvičenie 19 (html)
 4. Číslovky

  1.  cvičenie 1 (html)
  2.  cvičenie 2 (html)
  3.  cvičenie 3 (html)
  4.  cvičenie 4 (html)
  5.  cvičenie 5 (html)
  6.  cvičenie 6 (html)
  7.  cvičenie 7 (html)
  8.  cvičenie 8 (html)
  9.  cvičenie 9 (html)
  10.  cvičenie 10 (html)
  11.  cvičenie 11 (html)
  12.  cvičenie 12 (html)
  13.  cvičenie 13 (html)
  14.  cvičenie 14 (html)
  15.  cvičenie 15 (html)
  16.  cvičenie 16 (html)
  17.  cvičenie 17 (html)
  18.  cvičenie 18 (html)
  19.  cvičenie 19 (html)
  20.  cvičenie 20 (html)
  21.  cvičenie 21 (html)
  22.  cvičenie 22 (html)
  23.  cvičenie 23 (html)
  24.  cvičenie 24 (html)
 5. Slovesá

 6.  cvičenie 1 (html)
 7.  cvičenie 2 (html)
 8.  cvičenie 3 (html)
 9.  cvičenie 4 (html)
 10.  cvičenie 5 (html)
 11.  cvičenie 6 (html)
 12.  cvičenie 7 (html)
 13.  cvičenie 8 (html)
 14.  cvičenie 9 (html)
 15.  cvičenie 10 (html)
 16.  cvičenie 11 (html)
 17.  cvičenie 12 (html)
 18.  cvičenie 13 (html)
 19.  cvičenie 14 (html)
 20.  cvičenie 15 (html)
 21.  cvičenie 16 (html)
 22.  cvičenie 17 (html)
 23.  cvičenie 18 (html)
 24.  cvičenie 19 (html)
 25. Neohybné slovné druhy

 26.  cvičenie 1 (html)
 27.  cvičenie 2 (html)
 28.  cvičenie 3 (html)
 29.  cvičenie 4 (html)
 30.  cvičenie 5 (html)
 31.  cvičenie 6 (html)
 32. Zopakuj si pravopis

 33.  cvičenie 1 (html)
 34.  cvičenie 2 (html)
 35.  cvičenie 3 (html)
 36.  cvičenie 4 (html)
 37.  cvičenie 5 (html)
 38.  cvičenie 6 (html)
 39.  cvičenie 7 (html)
 40.  cvičenie 8 (html)
 41.  cvičenie 9 (html)
 42.  cvičenie 10 (html)
 43.  cvičenie 11 (html)
 44.  cvičenie 12 (html)
 45.  cvičenie 13 (html)
 46.  cvičenie 14 (html)
 47.  cvičenie 15 (html)
 48.  cvičenie 16 (html)
 49.  cvičenie 17 (html)
 50.  cvičenie 18 (html)
 51.  cvičenie 19 (html)
 52.  cvičenie 20 (html)