SYNTAX

 1. Jednoduchá veta

 2. Zložená veta

 3. Hlavné vetné členy

  1.  doplň prísudky vhodným zámenom (html)
 4. Vedľajšie vetné členy

 5. Súhrnné opakovanie

  1.  test č.1 - syntax (html)
  2.  test č.2 - syntax (html)