© Mgr. Juliana Kötelešová

PRAVOPIS prídavných mien

Doplň hlásky i,í,y,ý a iné vhodné hlásky
usmiat diváci, hus gagot, najmodernejš dom, o zúrivch psch útokoch, mil spolužiaci, o rozbitch sklench pohároch, v novch topánkach, žab skok, slovensk hokejov reprezentanti, o motlch krídlach, slovensk národ, slávn rozprávkov hrdinovia, je hladn, ryb šalát