© Mgr. Juliana Kötelešová

PRAVOPIS prídavných mien
Doplň hlásky i,í,y,ý a iné vhodné hlásky
horárov div psy, o drevench plotoch, s gorilm mláďaťom, neznám páchatelia, riaditeľkna zástupkyňa, dedov strážn psi, so včeľou kráľovnou, bol spokojn, prívetiv obyvatelia, taliansk režisér, o vysokch obrch kopcoch, mačkn zježen chvost, zdvoril mamn známi, horárov prítuln pes, Mirov pero