© Mgr. Juliana Kötelešová

Vybrané slová s Danielom Hevierom

Pravopis slov po "v" a "t"

Doplň y/i
Komu máme vkať?
Vdre.
Vkopávke.
(Vhni sa radšej vhni!)
Vnálezcom.
Vpínaču.
Vsočine.
Vsávaču.
Komu môžeme tkať?
Tkadlám.
Tmpanom a tmpanistovi.
Tči a tčinke.
Len trkysovému tgrovi
netkajte a nedotýkajte sa ho.

Musíš si zvkať, že keď chceš vkať,
musíš tam napísať ypsilon.