© Mgr. Juliana Kötelešová

PRAVOPIS prídavných mien
Doplň hlásky i,í,y,ý a iné vhodné hlásky
babkn neposlušn vnuci, falošn mačkn pohľad, o zábudlivch žiakoch, vydrno mladé mláďa, o zasnežench tatranskch vrchoch, večern žab koncert, úprimn mlad človek, naš mlad sprievodkyňa, so sprievodkynnm výkladom, domác chlieb, nespokojn nezamestnan ľudia, veveričkn lieskov oriešok