© Mgr. Juliana Kötelešová

PRAVOPIS vybraných slov
Doplň hlásky i,í,y,ý a iné vhodné hlásky
nevliečiteľná chorobanespsovné slovárdze zlatoslný vietor
zúfalý výkrkzskať jazkové vedomostirozbť si kolenobval v Btči
pskať na pšťalkeznámy spsovateľobmva pevninusrový koláč
zarába na živobtiezmť špinuzvjať sa od bolestikrštáľovočistá obloha
zlé návkyobrsy pohorí hromobtievystrašený vr
btúnokvyplazovať jazkpriezvskozjavl sa tu