Precvičujeme pravopis

Doplňovačka 5

Doplň hlásky i,í,y,ý
František Švantner - Aťka /úryvok/

Svet sa šalel. Zem sa kvotala, obloha sa lámala a vietor driapal tmu. Tma vzdorovala. Bola mocnejšia ako vietor, lebo sa spojila už s nocou. Vietor v zlosti oblzoval zem ako bk, ktor sa chstá na útok. Niekedy vletel až k oblakom. No oblaky ho vždy pleštili o zem. Vietor zúrl. Celý svet sa skladal z rku. Nebolo vidieť nič, ale bolo počuť zem, oblohu i vietor. Zem ručala ako zviera, ktoré sa top, obloha zas hučala ako mútn prval, v ktorom sa len zlostné peny belejú, a vietor jačal na storakch ústach. Raz skučal ako zbtý pes pred dverami, inokedy zavl ani črieda lačnch vlkov, zaplakal ako dieťa alebo zapskal ako valach na fujare.