© Mgr. Juliana Kötelešová

Vymedzovacie zámeno SÁM

Doplň i/í, y/ý
prišli sampred samm obedomsam kriksam dobrí športovci
pod samm vrcholompred samm obedomso sammi jednotkamikamarátky sú sam
kamaráti sú sampopri samch schodochsam chlapecsam psi