© Mgr. Juliana Kötelešová

PRAVOPIS slovies
Doplň príponu -ja alebo -ia
Deti sa často škriep.
Ošetrené rany sa ľahko ho.
Dievčatá rady nos pekné šaty.
Veľa klebet, nič nezata.
Často sa tráp pre nič.
Po tme sa veľmi bo.
Mládenci sto často celé hodiny pod oknami.
Rob to odborníci.
Páč sa mi tvoje nové šaty.