© Mgr. Juliana Kötelešová

Precvičujeme pravopis

Doplňovačka č. 14

Doplň y,ý/i,í a iné vhodné hlásky
V decembr sa už každ teš na ianoce. K sviatkom neodmsliteľne patr aj ianočn stromček ozdoben pestrmi čokoládovmi fgúrkami. Ten však treba najskôr starostlvo vbrať, kúpť a plkou upravť vetvičk. Neobčajne lákavé vône, ktormi sa plnia domov, a tradičné zvky dotvárajú kulsu tchto sviatkov. Do kútov sa hádžu orech, paňaženk saplnia rbmi šupnkami a v rozkrojenom jabĺčku treba objavť hviezdičku. Gazda či domác pán pln kŕmdlá suchmi chlebovmi kôrkam. Pri večer nesmú chbať oblátk so včelm medom a cesnakom. Polievka bva z kslej kapust alebo šošovice. Pre deti je najkrajšia chvľa, keď sa svetielka mhajú v prtm izb, stromček sa rozžiar a pod ním už vdno kop darčekov.