© Mgr. Juliana Kötelešová

Precvičujeme pravopis

Doplňovačka 11

Doplň hlásky i,í,y,ý
Za počiatok lovanskej psomnosti treba pokladať ok 863, keď k nám na požiadanie eľkomoravskho ráľa atislava prichádzajú bzantsk vslanci, rodn bratia pôvodom zo olúna, učitelia oštantn (neskôr znám aj pod rehoľnm menom Crl) a Metod s prvmi textam napísanmi novou, taroslovienskou abecedou, ktorú zostavili. Zásluhou onštantna-Crla a Metoda stala ohniskom vyššej kultúr lovanského slova, kolskou nového psma a literatúr, ktorú prevzali a rozvjali viaceré lovanské rajin.