© Mgr. Juliana Kötelešová

PRAVOPIS čísloviek
Doplň hlásky i,í,y,ý a iné vhodné hlásky
tret raz, tr kráľovné, za siedmmi horami, je piat v poradí, siedm horolezci, siedm týždeň, na piatch stranách, na pretekoch bol prv, s našmi dvoma spolužiakmi, st kilometer, dvdsiat piat muži, dvanást mesiac, o dvanástch mesiačikoch, šťastn viacnásobn víťaz, jedn šaty