© Mgr. Juliana Kötelešová

PRAVOPIS slovies
Doplň hlásky i,í,y,ý a iné vhodné hlásky
Všetko sľúb, no sú to plané sľub.
Kúpil dva lep, starý už zle lep.
Má nové farb, rád s nimi farb.
Máva často nebezpečné zápal, hrdlo sa mu ľahko zapál.
Vonku dobre mraz, sú tam tuhé mraz.
Synček je dnes veľmi živ, veď ho mamka dobre živ.
Ten má veľké úspor, čo si veľa naspor.
To dievčisko sa veľmi hanb, zažijeme s ním veľa hanb.
Majú nové voz, dobre sa v nich voz.Slovesá píšeme s i/í podstatné a prídavné mená s y/ý.