© Mgr. Juliana Kötelešová

PRAVOPISNÉ CVIČENIE

Doplň y,ý/i,í
Ako mal chlapci sme za všetkým vdeli dobrodružstvá. Hrával sme sa na siedmch statočnch alebo troch pátračov. Raz prbehol susedkn Janko s novnou: V stodole čos straš! Cel vyplašen sme nazerali odchlenými dveram. Ozvali sa odtiaľ neobvklé zvuk. Ozdobili sme sa bielmi holubmi pierkam a podnikli indiánsku vpravu do stodol. A čo sme vpátrali? V náspke sa hmrili a pšťali drobné sslie mláďatá.