© Mgr. Juliana Kötelešová

Vybrané slová s Danielom Hevierom

Pravopis slov po "z"

Doplň y/i, ý/í
Zta Zpfelmajerová je jazkovo zdatná. Má prezvku Jazčnica. Nazva veci pravým aj ľavým menom. Vyzvavo sa ozva. Len vtedy nepracuje jazkom, keď zva. Netreba ju prizvať do debaty, sama sa pozva. Jej jazk nie je nijaký jazček, ale jazčisko. Mala by študovať jazkovedu. Ale takú jazkovedkyňu by si nikto neprizval. Keď musí čušať, roní slz.