INFORMÁCIA

 1. Spolupracujeme

  1.  nástenka na zdieľanie  [SŠ]
 2. Základné pojmy

  1.  Základné pojmy v Informatike (ICV.priraď) [SŠ]
  2.  Základná jednotka informácie (ICV.doplň) [SŠ]
  3.  Počítame (b, B, kB, Mbps) (ICV.doplň) [SŠ]
  4.  Jednotky informácie (ICV.kvíz) [SŠ]
  5.  Kódovanie vs. šifrovanie (ICV.vyber) [SŠ]
  6.  Kódovanie (ICV.kvíz) [SŠ]
  7.  Šifrovanie (ICV.kvíz) [SŠ]
  8.  Druhy šifrovania (ICV.vyber) [SŠ]
  9.  PL Šifrovanie vs. kódovanie (pdf) [SŠ]
  10.  Šifrovanie v praxi (PL.) [SŠ]
  11.  Pamäťové médiá podľa spôsobu záznamu (ICV.priraď) [SŠ]
  12.  Pamäťové médiá - popis a ich kapacita (ICV.priraď) [SŠ]
  13.  Dvojková sústava - prevod do dvojkovej s. (ICV.doplň) [SŠ]
  14.  Dvojková sústava - prevod z dvojkovej s. (ICV.doplň) [SŠ]
  15.  Dvojková sústava - vzájomné prevody (ICV.doplň) [SŠ]
  16.  Komprimácia (docx) [SŠ]
  17.  Komprimácia - ICV (výber odpovede) [SŠ]
  18.  Kompresný pomer - ICV (kvíz) [SŠ]
  19.  Kódovanie, šifrovanie a komprimácia (ICV.kvíz) [SŠ]
 3. Digitalizácia informácie

  1.  Základné pojmy (ICV.kvíz) [SŠ]
  2.  Digitalizácia textu (ICV.kvíz) [SŠ]
  3.  Digitalizácia obrázkov (ICV.kvíz) [SŠ]
  4.  Digitalizácia zvuku a videa (ICV.kvíz) [SŠ]
  5.  Typy údajov (ICV.kvíz) [SŠ]
 4. Súbor

  1.  Prípony súborov podľa typu informácie (ICV.priraď) [ZŠ]
  2.  Formát súboru (ICV.kvíz) [SŠ]