PREZENTÁCIE

 1. Pracovné listy

  1.  PL PowerPoint 2003 - Môj život  (pdf) [ZŠ]
  2.  PL Plagát - na nástenku  (pdf) [ZŠ]
  3.  PL webová stránka a hypertextový odkaz  (pdf) [SŠ]
  4.  PL prenos informácií medzi aplikáciami (pdf) [SŠ]
  5.  PL Riadená prezentácia (pdf) [SŠ]
 2. Prezentácia na internete - tvorbe webstránok

  1.  Základy jazyka HTML (htm) [SŠ]
  2.  Kartodiagram - počasie (xlsxm) [SŠ] - PL
 3. Učebné texty

  1.  Zásady tvorby prezentácie (pdf) [ZŠ]
  2.  Tvorba prezentácie v MS PowerPoint 2003 (ppt) [ZŠ]
 4. Interaktívne cvičenia

  1.  Zásady tvorby prezentácie (ICV.výber) [ZŠ]
  2.  Zásady tvorby prezentácie (ICV.kvíz) [ZŠ]
 5. Zaujímavé na Internete

  1.  5 tipov na úspešnú prezentáciu (na web, do PC)
  2.  Množstvo ikoniek  (na web, do PC)
  3.  Vytváranie ozdobného textu alebo tlačidiel  (vo forme .png)