ALGORITMIZÁCIA

 1. Algoritmické hry

  1.  Vlk, koza a kapusta (hra) [ZŠ]
  2.  Rodinka s lampášom (hra) [ZŠ]
  3.  Misionári a kanibali (hra) [ZŠ]
  4.  Žabky skákalky (hra.xls) [ZŠ]
  5.  Hanojské veže (hra) [ZŠ, SŠ]
  6.  Kravička (hra) [ZŠ]
  7.  Zasvieť panáčika - Lighbot 1.0 (hra) [ZŠ]
  8.  Zasvieť panáčika - Lighbot 2.0 (hra) [ZŠ]
  9.  Turtle Pond (hra) [ZŠ]
  10.  Lemmings (hra) [ZŠ]
  11.  Liquid measure (hra) [ZŠ]
  12.  Liquid measure 2 (hra) [ZŠ]
  13.  Liquid measure 3 (hra) [ZŠ]
  14.  Folds (hra) [ZŠ]
  15.  Penguin pass (hra) [ZŠ]
  16.  Fun factory (hra) [ZŠ]
  17.  Panák (algoritmizácia) [ZŠ]
 2. Algoritmus

  1.  PL algoritmizácia (6 úloh) [ZŠ]
  2.  Pojem algoritmus, rôzne úlohy (ActivInspire) [ZŠ]
  3.  Pojem algoritmus (ICV.kvíz) [ZŠ]
  4.  Algoritmus a spôsoby jeho zápisu (pdf) [SŠ]
  5.  Štruktúrogram (pdf) [SŠ]
  6.  Vývojový diagram (pdf) [SŠ]
  7.  Etapy riešenia problému (pdf) [SŠ]
 3. Algoritmizácia

  1.  Premenná, príkazy vstupu, výstupu a priradenia (pdf) [SŠ]
  2.  Podmienené príkazy (pdf) [SŠ]
  3.  Príkazy cyklu - cyklus s pevným počtom krokov (pdf) [SŠ]
  4.  Triedenie (tancami) (videá) [SŠ]