POČÍTAČOVÉ SIETE

 1. Interaktívne cvičenia

  1.  Počítačová sieť a vstupno - výstupné zariadenia  (ICV.priraď) [ZŠ]
  2.  Počítačová sieť  (ICV.kvíz) [ZŠ]
 2. Učebné texty

  1.  Základy počítačových sietí (pdf) [ZŠ]
  2.  Architektúra počítačových sietí (pdf) [ZŠ]
  3.  Komunikačné protokoly a OSI model (doc) [SŠ]
  4.  Počítačová sieť a sieťový hardvér (doc) [SŠ]
 3. Zaujímavé