INTERNET A JEHO SLUŽBY

 1. Základné pojmy

  1.  Základné pojmy - učebný text  (pdf) [ZŠ]
  2.  Precvičme si pojmy  (ICV.priraď) [ZŠ]
  3.  Základné pojmy Internetu (ICV.kvíz) [ZŠ]
  4.  Internet, www a vyhľadávanie (ICV.kvíz) [ZŠ]
  5.  Skratky (ICV.priraď) [SŠ]
  6.  Pojmy (ICV.priraď) [SŠ]
  7.  PL Ako funguje Internet, IP adresa (PL.doc) [SŠ]
  8.  Ako funguje internet (pdf) [SŠ]
  9.  Spôsoby pripojenia a ISP (štatistiky v ČR) [SŠ]
 2. Služby Internetu

  1.  PL Web stránka a IP adresa  (pdf) [ZŠ]
  2.  Internet a jeho služby (ICV.kvíz) [ZŠ]
  3.  Služba www (ICV.kvíz) [ZŠ]
  4.  Služby internetu a Web2.0  (pdf) [SŠ]
  5.  Webová stránka a spôsob jej tvorby (ppt) [SŠ]
  6.  Webová stránka a hypertextový odkaz (PL.pdf) [SŠ]
 3. Vyhľadávanie informácií na Internete

  1.  Vyhľadávame pomocou Google - možnosti vo vyhľadávaní (ppt) [SŠ]
  2.  Vyhľadávame obrázky pomocou Google (video) [SŠ]
  3.  Rozšírené vyhľadávanie na internete (pdf) [SŠ]
  4.  PL rozšírené vyhľadávanie na internete (docx) [SŠ]
  5.  PL vyhľadávanie informácií - všeobecne (doc) [ZŠ]
  6.  PL vyhľadávanie informácií - Slovensko  (odt) [ZŠ]
  7.  Test vyhľadávanie informácií  (pdf) [ZŠ]
  8.  PL vyhľadávanie informácií v katalógoch  (pdf) [ZŠ]
  9.  PL rozšírené vyhľadávanie informácií  (docx) [ZŠ]
  10.  PL práca s webom a mapy  (docx) [ZŠ]
  11.  PL práca s GPS a zdieľanie  (docx) [ZŠ]
 4. Neinteraktívna komunikácia

  1.  E-mail zakladné pojmy (ppt) [ZŠ]
  2.  E-mailový klienti (ppt) [ZŠ]
  3.  Elektronická pošta (ICV.priraď) [ZŠ]
  4.  Elektronická pošta (ICV.kvíz) [ZŠ]
 5. VIDEÁ O INTERNETE

  1.  akofunguje internet - pakety (videofilm) [SŠ]
  2.  ISP (video) [SŠ]
  3.  doména, IP adresa, DNS (video) [ZŠ,SŠ]
  4.  šifrovanie (video) [ZŠ,SŠ]
  5.  elektronický podpis (video) [ZŠ,SŠ]
  6.  komunikácia cez internet (video) [ZŠ,SŠ]
  7.  web prehliadače (video) [ZŠ,SŠ]
  8.  funkcie prehliadačov (video) [ZŠ,SŠ]
  9.  webové aplikácie (video) [ZŠ,SŠ]
  10.  internet v rôznych zariadeniach (video) [ZŠ,SŠ]
  11.  RSS kanály (video) [ZŠ,SŠ]
 6. HTML a CSS

  1.  základy HTML (ppt) [ZŠ,SŠ]
  2.  editor HTML online (link) [ZŠ,SŠ]
  3.  lekcie HTML + CSS online (link) [ZŠ,SŠ]
  4.  motivacia CSS (link) [ZŠ,SŠ]
  5.  tvoríme vlastnú webstránku s tutoriálom (link) [ZŠ,SŠ]