PROGRAMUJEME V PASCALE

 1. Začíname programovať v Pascale

  1.  Zadania  (link) [SŠ]
  2.  Štruktúra programu (pdf) [1.r SŠ]
  3.  Vstup a výstup (pdf) [1.r SŠ]
  4.  Priraďovací príkaz (pdf) [1.r SŠ]
  5.  Premenná, typ premennej a zmena jej hodnoty (pdf) [1.r SŠ] (otestujte sa)
  6.  Knižnica CRT (pdf) [*1.r SŠ]
  7.  Podmienený príkaz IF (pdf) [1.r SŠ]
  8.  Príkaz cyklu FOR (pdf) [1.r SŠ]
  9.  Premenná, príkazy vstupu, výstupu a priradenia (ppt) [SŠ]
  10.  Podmienené príkazy (ppt) [SŠ]
  11.  Príkazy cyklu - cyklus s pevným počtom krokov (ppt) [SŠ]
  12.  Úlohy - príkazy IF...THEN...(ELSE)  (pdf) [SŠ]
  13.  Úlohy - cyklus FOR (pdf) [SŠ]
  14.  Základy jazyka Pascal I. (ICV.kviz) [SŠ]
  15.  Základy jazyka Pascal II. (ICV.kviz) [SŠ]
  16.  Zbierka úloh (pdf) [SŠ]
 2. Programy v Pascale - kód

  1.  Priradenie, premenná (string) (.exe) [SŠ]
  2.  Priradenie, premenná (integer) (.exe) [SŠ]
  3.  Priradenie, premenná (real) (.exe) [SŠ]
  4.  Priradenie, premenná (znak) (.exe) [SŠ]
  5.  Čo urobí program 1? ( := ) (kód) [SŠ]
  6.  Čo urobí program 2? ( := ) (kód) [SŠ]
  7.  Opravte chyby v programe... (syntaktické) (kód) [SŠ]
  8.  Opravte chyby v programe... (logické) (kód) [SŠ]
  9.  Podmienka neúplná (IF THEN) (.exe) [SŠ]
  10.  Podmienka úplná (IF THEN ELSE) (.exe) [SŠ]
  11.  Vetvenie (CASE) (.exe) [SŠ]
  12.  Čo urobí program 3? (IF THEN ELSE) (kód) [SŠ]
  13.  Čo urobí program 4? (CASE) (kód) [SŠ]
  14.  Podprogramy (PROCEDURE, FUNCTION) (kód) [SŠ]
  15.  Podprogramy a ich parametre(PROCEDURE, FUNCTION) (kód) [SŠ]
  16.  Cyklus s pevným počtom krokov (FOR) (.exe) [SŠ]
  17.  Čo urobí program 5? (FOR) (kód) [SŠ]
  18.  Čo urobí program 6? (FOR) (kód) [SŠ]
  19.  Cyklus s podmienkou na zaciatku (WHILE) (.exe) [SŠ]
  20.  Čo urobí program 7? (WHILE) (kód) [SŠ]
  21.  Jednorozmerné pole a cyklus (ARRAY, FOR) (.exe) [SŠ]
  22.  Čo urobí program 8? (ARRAY, FOR) (kód) [SŠ]
  23.  Inicializácia grafiky (kód) [SŠ]
 3. Syntax jazyka Pascal

  1.  Súhrn (htm) [SŠ]
  2.  Ladenie programu, chyby (htm) [SŠ]
  3.  Náhodnosť (htm) [SŠ]
  4.  Premenná, priradenie (htm) [SŠ]
  5.  Príkaz vstupu, výstupu, priradenia (pdf) [SŠ]
  6.  Údajové typy (pdf) [SŠ]
  7.  Matematické, konverzné a ordinárne funkcie (html) [SŠ]
  8.  Podmienený príkaz IF (pdf) [SŠ]
  9.  Podprogramy (pdf) [SŠ]
  10.  Grafické príkazy (pdf) [SŠ]
  11.  Vetvenie CASE (pdf) [SŠ]
  12.  Možnosti pri CASE (pdf) [SŠ]
  13.  Cyklus FOR (pdf) [SŠ]
  14.  Cyklus WHILE, REPEAT (pdf) [SŠ]
  15.  Pole (pdf) [SŠ]
  16.  Reťazce (pdf) [SŠ]
  17.  Náhodnosť, zdržanie (pdf) [SŠ]
 4. Objektový Pascal - Lazarus

  1.  Farby (pdf) [SŠ]
  2.  Ukážka programu - Uhľovodíky (exe) [SŠ]
  3.  Ukážka programu - výpočet BMI (exe) (zip) (html) [SŠ]
  4.  Úvod do programovania - Lazarus (kvíz) [SŠ]
  5.  Jazyk Pascal - Lazarus (kvíz) [SŠ]
  6.  Kurz programovania - Lazarus (UK BA) [SŠ]
  7.  Debugovanie - Lazarus (UK BA) [SŠ]
  8.  Posúvače v Lazaruse (pdf) [SŠ]
 5. Maturanti

  1.  Algoritmy a programovanie v Pascale pre maturantov (htm) [SŠ]
  2.  Základy Pascalu - v CZ (htm) [SŠ]
  3.  Učivo Pascalu - gymko (htm) [SŠ]
  4.  Portable Dev-C++ (.7z) [SŠ]
  5.  ASCII tabulka znakov (htm) [SŠ]