POČÍTAČ A JEHO ZLOŽENIE

 1. Komponenty

  1.  Zloženie počítača - testík  (hotpot) [ZŠ]
  2.  Komponenty PC - milionár  (ppt) [ZŠ]
  3.  Zloženie počítača a skratky  (hotpot) [ZŠ]
  4.  Sloty a porty matičnej dosky (pdf) [SŠ]
  5.  Basic parts of a computer (html+video) [SŠ]
  6.  Buttons and ports on a computer (html+video) [SŠ]
  7.  Inside a computer (html+video) [SŠ]
  8.  Binary (video) [SŠ]
  9.  Ako PC pracuje - binárna reprezentácia (video anj) [SŠ]
 2. Vstupno - výstupné zariadenia

  1.  Vstupné a výstupné zariadenia - plagát  (ZŠ, SŠ - pdf)
  2.  Vstupné a výstupné zariadenia - krížovka  (ZŠ, SŠ - hotpot)
  3.  Vstupné a výstupné zariadenia (ZŠ - hotpot)
  4.  Vstupné zariadenia (ZŠ - hotpot)
  5.  Výstupné zariadenia (ZŠ - hotpot)
 3. SŠ témy

  1.  Von Neumannov počítač  (SŠ - pdf)
  2.  Hardvér  (SŠ - pptx)
  3.  Vstupné zariadenia (SŠ - pptx)
  4.  Výstupné zariadenia (SŠ - pptx)
  5.  Pamäťové zariadenia (SŠ - pptx)
  6.  Softvér a jeho rozdelenie (SŠ - pptx)
  7.  Operačný systém a jeho funkcie (SŠ - pptx)
  8.  Súhrn  (kvinta - slideshare)
 4. Zaujímavé

  1.  Novinky v IKT (ZŠ, SŠ)