NÁSTROJE WEB2.0

Elektronické nástenky a portfólio CC0 obrázky, animácie Práca s textom
Prezentácie na webe Interaktívne obrázky Myšlienkové mapy
Elektronické knihy Plagáty Časová os, stopky, kalendár
Lekcie online Fotokoláže, komixy Dotazníky, kvízy
Interaktívne PL Fotogalérie Hlasovanie, debata
Tvorba interaktívnych hier Mapy Brainstorming
Vlastné webstránky Avatar Zvuk, video
Organizovanie liniek QR kódy Nástroje na úpravu videa
Zdieľané tabule Zdroje web2 Softvér
Hodnotiace rubriky Videokonferencia
 1. Elektronické nástenky a portfólio

 2.  Padlet... e-nástenka {ukážka: Členovia projektu}
  (online spolupráca, SHARE, EMBED, pripnutie: obrázok, video, zvuk, dokument, webstránka, možnosť komentov...)
 3.  Digipad... e-nástenka s kapsulami {ukážka: nástroje}
  (SHARE, EMBED, pripnutie: obrázok, súbor, link, možnosť hodnotenia...)
 4.  DotStorming... e-nástenka s možnosťou hlasovať a komentovať 
  {ukážka: Hlasujeme za video} (online spolupráca, pripnutie: text, video, obrázok, možnosť hlasovať a komentovať )
 5.  Trello... e-nástenka  {ukážka: Kartičky s možnosťami}
  (online spolupráca, SHARE, pripnutie: text, obrázok, linky, checkbox, prílohy, komenty, možnosť presunu kariet medzi stĺpcami)
 6.  LinoIt... e-nástenka {ukážka: How to use lino}
  (online spolupráca, pripnutie: obrázok, video, zvuk, dokument, priesvitný papierik s textom)
 7.  KudoBoard... priania na nástenku (share: link na post, link na čítanie, pozvanie prispievateľov, download: jpg, max 10 príspevkov: text + obrázok/video) 
 8.  Netboard.me... štruktúrované webstránky s editáciou a kolaboráciou iba cez linku {sekcie, jednoduché posty, obrázky, videá, online kolaborácia, download pdf s odkazmi na živé časti stránky}
  (online spolupráca)
 9.  FreedCamp... task manager
 10.  IdeaBoards... textové lístočky na nástenku, možnosť kategorizovať
  (pros/cons, vlastné kategórie, download pdf, xls)
 11.  IdeaFlip... lístočky s nápadmi na nástenku
  (task manager)
 12.  Canvanizer... farebné lístočky aj do tabuľky
  (napr. SWOT analýza)
 13.  jamboard... farebné lístočky, texty, obrázky, voľnou rukou, množstvo slidov...  (možnosť spolupráce, share)
 14.  PinUp... e-nástenka 
  (podobná padletu, možnosť písania, kreslenia a vkladania obrázkov)
 15.  TodaysMeet... textová e-nástenka {ukážka: }
  (online spolupráca, pripnutie: iba text, cez názov miestnosti, ktorá je otvorená istý čas)
 16.  Wakelet... digitálne portfólio: zbierka materiálu, vkladanie liniek, obrázkov, videí... 
 17.  Milanote... digitálne portfólio: zbierka materiálu, vkladanie liniek, obrázkov, videí... 
 18.  Figma... digitálne portfólio: profesionálnejší nástroj
 19.  Showcaseedu... digitálne portfólio: zbierka materiálu, vkladanie liniek, obrázkov, videí... 
 20.  Seesaw... digitálne portfólio pre mladších: zbierka materiálu 
 1. Zdieľané tabule

 2.  jamboard
  (online spolupráca, lístočky, písanie, obrázky, SHARE)
 3.  ziteboard
  (online spolupráca, lístočky, písanie, 1strana pdf, max. 3ks, SHARE cez gmail účet)
 4.  collboard
  (interaktivna biela tabuľa s odkazom na zobrazenie alebo na úpravu)
 5.  PixiClip... online whiteboard 
  (pripnutie: text, obrzázky, nahrávky, kresba rukou)
 6.  Colorillo... online whiteboard 
  (iba kreslenie kolaboratívne, nástenka má svoju adresu, možnosť stiahnuť výtvor)
 7.  AWW... whiteboard na webe {ukážka: Prázdna tabuľa}
  (online spolupráca, SHARE, EMBED 30dní, export: jpg, pripnutie: obrázok, kreslenie voľnou rukou, text)
 8.  Whiteboard.fi... online whiteboard: učiteľ vie poslať žiakom svoju tabuľu, každý žiak píše na svoju a učiteľ ju vidí 
  (kreslenie, texty, math, obrázky., download: png žiak, pdf učiteľ - všetky tabule žiakov)
 1. Interaktívne obrázky

 2.  GoConqr... otáčavé kartičky {ukážka: Kartičkový kvíz zo štatistiky}
  (SHARE iba pre členov, export: linka)
 3.  Quizlet... otáčavé kartičky 
  (text, obrázky- platené)
 4.  ArtSteps... 3D prechádzanie miestnosťami, s objektami 
 5.  BoomCards... interktívne karty 
  5 študentov v triede, možnosť im priradiť interektívnu úlohu cez linku na 14 dní, alebo linku s hodnotením správnosti a reportom pre učiteľa (výber z možností, kontajnery, doplňovačky...)[skupinaX:matikaX]
 6.  Thinglink... na obrázku cez klik iné médiá {ukážka: Mapa s objektami}
  (SHARE, EMBED, pripnutie cez URL: obrázok, video, text, zvuk, linka)
 7.  InteractiveImg... na obrázku cez klik iné médiá 
  (etEMBED, pripnutie: obrázok, video, text, linka)
 8.  Imagemaker... na obrázku zmena objektu 
  (profesionálne)
 9.  Genial.ly... na obrázku cez klik iné aj stránky, poznámky  {ukážka: ScienceLab}
  (SHARE, EMBED, klikateľné oblasti: obrázok, video, text, zvuk, linka)
 10.  JigSawPlanet... puzzle z obrázka {ukážka: Interaktívne puzzle}
  (SHARE, EMBED)
 11.  JiGiDi... puzzle z obrázka 
  (nedá sa EMBED, ale pekné)
 12.  RoundMe... 360° panoramatické obrázky 
 13.  PlayBuzz... rozhovor, test, flipcards (animované) 
 14.  Lockee.fr... virtuálny zámok, padlock (rôzne typy, super) 
 15.  penpot.app... tvorba prototypov aplikácií na mobil (vrátane prepojení medzi obrazovkami) 
 16.  wireframe.cc... tvorba wireframe (schematických rámcov pre aplikáciu na mobil) 
 17.  quant-ux.com... tvorba a testovanie prototypov (na aplikáciu na mobil) 
 1. Prezentácie na webe

 2.  Slides... preznetácia online 
  (SHARE, možnosť spolupráce, možnosť embedovať iné)
 3.  Sutori... kolekcie obrázkov, kvízu, ľubovoľného materiálu, fórum a videí, možnosť pridať žiakov a sledovať ich práce 
  (30 dní plná verzia, možnosť predĺžiť pozvaním 3 priateľov)
  {ukážka: Popis projektu, Tutoriál}
  (SHARE, Embed aj do TS)
 4.  Prezi... netradičné prezentácie {ukážka: Prezentácia školy}
  (SHARE, export: priama linka, pdf)
 5.  Emaze... prezentácie zo šablón {ukážka: Galéria výtvarných prác}
  (SHARE, EMBED, pripojenie: text, obrázky, videá, tvary, diagramy)
 6.  ArtSteps... 3D prechádzanie miestnosťami, s objektami 
 7.  VoiceThread... prezentácia s multimed. komentármi {ukážka: Predstavujeme sa}
  (SHARE, EMBED)
 8.  UtellStory... prezentácia s hlasovým komentárom {ukážka: Titanic}
  (SHARE, EMBED)
 9.  Buncee... prezentácia s multimediálnym obsahom {ukážka: Skúška možností}
  (SHARE, EMBED, pripojenie: text, kresba, obrázok, video, zvuk, DOWNLOAD: pdf, zip )
 10.  Moovly... animovaná prezentácia vo forme videa {ukážka: Demo}
  (SHARE, EMBED, multimédiá, DOWNLOAD: video, export: youtube)
 11.  Powtoon... animované prezentácie a videá {ukážka: Mission Impossible}
  (SHARE, EMBED, export: youtube)
 12.  mySimpleShow... animované prezentácie - ruka
  (SHARE)
 13.  Animaker...  
 14.  Karaoke na prezentovanie... generátor obrázkov na nacvičenie prezentovania pomocou náhodných obrázkov zo zvolenej témy  
 1. Plagáty

 2.  Canva... plagátiky {ukážka: Námornícka}
  (SHARE, DOWNLOAD: png, jpg, realtime collaboration)
 3.  Visme... inforgafiky, prezentácie 
  (share, download)
 4.  PosterMyWall... kooperatívna tvorba plagátov  {ukážka}
  (SHARE, pripnutie: obrázok, video, text, tvary, DOWNLOAD: jpg, SHARE: embed, edit-link, real-time collaboration iba cez refresh)
 5.  Pixteller... plagáty, s textom 
  (rôzne, aj zo šablóny)
 6.  Smore... leták ako reklama so štatistikami {ukážka: Prijímačky}
  (SHARE, EMBED)
 7.  Piktochart... infografiky, plagatiky {ukážka: How to create infographics}
  (SHARE, EMBED, DOWNLOAD: png)
 8.  Infogr.am... diagramy z údajov, piktogramy {ukážka: Štatistika}
  (SHARE, EMBED)
 9.  Vizzlo... diagramy, časová os, zoznamy... {ukážka: Postup práce}
  (download: png, svg, pdf)
 10.  DataWrapper... diagramy, mapy, grafy z dát 
 1. Elektronické knihy

 2.  AnyFlip... efektné publikovanie pdf online - ako časopis 
  (SHARE, EMBED)
 3.  BookCreator... veľmi pekná e-kniha listovateľná  
  (SHARE, EMBED, možnosť zlúčiť niekoľko kníh, dowload:mpub, obsah: text, obrázok, video, zvuk, linky na rôzne súbory)
 4.  OurBoox... pekná e-kniha listovateľná  
  (SHARE, EMBED cez link, dowload:mpub, obsah: formátovaný text, obrázok a video z youtubu)
 5.  StoryJumper... e-kniha pekne listovateľná v rohu  {ukážka: Skúška}
  (SHARE, EMBED, kolaborácia, pripnutie: text, obrázky aj z disku, možnosť zvukovej nahrávky)
 6.  Swipe... listovateľný zoznam obrázkov, videí formulárov, pdf {ukážka: ukážka}
  (online spolupráca, pripnutie: obrázok, video, pdf dokument, dotazník typeform, možnosť embed)
 7.  SlideShare... konvertuje ppt, pdf na webslajdy {ukážka: Prezentácia školy}
  (SHARE, EMBED, DOWNLOAD)
 8.  Joomag... publikovanie pdf online {ukážka: Buletin}
  (SHARE, EMBED)
 9.  Flipsnack... publikovanie pdf online - otáčanie listov {ukážka: Skúška}
  (SHARE, EMBED, DOWNLOAD: gif)
 10.  Calameo... publikovanie pdf online {ukážka: Logika}
  (SHARE, EMBED, DOWNLOAD: pdf)
 11.  Issuu... publikovanie pdf online {ukážka: Časopis}
  (SHARE, EMBED)
 12.  MagazineFactory... e-časopis online  {ukážka: projekt}
  (online spolupráca, ako webstránka)
 13.  Penzu... online denník, viac listov {ukážka: Jedna strana z denníčka}
  (SHARE, pripnutie: obrázok, text)
 14.  Papyrus... e-kniha online  {ukážka: e-kniha}
  (online spolupráca, SHARE, pripnutie: text, obrázky)
 15.  StoryBird... scrap e-book, na webe príbeh  {ukážka: Skúška}
  (online spolupráca, SHARE, EMBED, pripnutie: text, ilustrácie iba ich)
 1. Vlastné webstránky, fotogalérie

 2.  Artsteps... tvorba vlastnej virtuálnej galérie {ukážka: ukážka}
 3.  Netboard.me... štruktúrované webstránky s editáciou a kolaboráciou iba cez linku {sekcie, jednoduché posty, obrázky, videá, online kolaborácia, download pdf s odkazmi na živé časti stránky}
  (online spolupráca)
 4.  Weebly... webstránky systémom drag-drop {ukážka: Stránka projektu}
  (online spolupráca)
 5.  Wikispaces... webstránky {ukážka: pokus-iba pre prihlásených}
  (online spolupráca)
 6.  Wix... webstránky zo šablóny {ukážka: Osobna webstránka}
 7.  RenderForest... vlastná webstránka a promo video - zo šablóny 
 8.  Sway... webstránka vo forme prezentácie 
 9.  Albumizr... galéria fotografií na stránku 
  (EMBED)
 10.  QuickGallery... galéria fotografií na stránku {ukážka: MSH}
  (EMBED)
 1. Lekcie online

 2.  Nearpod... online lekcia rôznych materiálov 
 3.  ClassKick
  (žiaci pracujú na zadaniach, učiteľ vidí každého postup, možnosť pomôcť, možnosť vkladať výstrižky z pdf, max. 20ks, SHARE cez kód, linku)
 4.  ClassFlow... online lekcia z rôznych materiálov 
 5.  b.socrative... lekcia z rôznych materiálov, rozdelenie do tímov 
 6.  TES_Blendspace... online súhrn rôznych materialov, lekcia {ukážka: Lekcia}
  (online spolupráca, SHARE, EMBED, export: qr code, linka)
 7.  Sutori... kolekcie obrázkov, kvízu, ľubovoľného materiálu, forum a videí 
  (30 dní plná verzia, možnosť predĺžiť pozvaním 3 priateľov)
  {ukážka: Popis projektu, Tutoriál}
  (SHARE, Embed aj do TS)
 8.  SeeSaw... digitálne portfólio, učiteľ hodnotí, možnosť zdieľať 
  (fotka - s možnosťou komentára, zvuku,kresba, video..)
 9.  FreshGrade... digitálne portfólio, hodnotenie materiálov bodmi 
 1. Videokonferencia

 2.  Blab... nahrávanie online videokonferencie viacerých {ukážka: Videokonferencia}
  (download: MP4)
 3.  Appear.in... okamžité spojenie, vo virtuálnej miestnosti  
 4.  Zoom.us... videokonferencia online  
 1. TimeLine - časová os, stopky, kalendár

 2.  Online-stopwatch... stopky, hodiny, random picker 
  (SHARE, EMBED)
 3.  TeamUp... kalendár 
  (SHARE, EMBED)
 4.  Tuerchen... adventný kalendár 
  (vlastné obrázky, texty, videá)
 5.  AdventMyFriend... adventný kalendár 
  (vlastné obrázky, texty, videá)
 6.  DipityTimeLine... časová os s poznámkami, fotkami {ukážka: Príspevky}
  (SHARE, EMBED, pripnutie: text, obrázok, video)
 7.  TimeToast... veľmi pekná a prehľadná časová os, príbeh 
 8.  Capzles... rad fotiek a videí {ukážka: Historická bitka}
  (SHARE, pripnutie: obrázok, video, text, linka, dokument)
 9.  RaindDrop... kolekcie obrázkov a videí {ukážka: Zbierka}
  (SHARE, pripnutie: obrázok, video, s popisom)
 10.  TimeLine... online postupnosť slidov {ukážka: ženy vo vede}
  (pripnutie: text, obrázok, zvuk, video, EMBED)
 11.  Hstry... zvislá os s multimédiami i kvízom {ukážka: Ukážka}
  (online komenty z triedy, SHARE, pripnutie: text, obrázok, video, zvuk, linka, kvíz, fórum)
 12.  Meograph... mutimediálny príbeh na časovej osi {ukážka: Ukážka}
  (SHARE, EMBED, pripnutie: text, obrázok, video, zvuk)
 13.  Sutori... kolekcie obrázkov, kvízu, ľubovoľného materiálu, forum a videí 
  (30 dní plná verzia, možnosť predĺžiť pozvaním 3 priateľov)
  {ukážka: Popis projektu, Tutoriál}
  (SHARE, Embed aj do TS)
 1. Myšlienkové mapy

 2.  OrgPad.com... myšlienkové mapy s rozklikateľnou bunkou...  {ukážka: vtipy}
  (možnosť spolupráce, jednoduché použitie, možnosť prehrať ako prezentáciu)
 3.  mindomo... myšlienkové mapy, možnosť vkladať obrázky, videá, zvuky...  {ukážka: tutoriál+ako vytvoriť prezentáciu z mapy}
  (3 mapy, možnosť poslať linku: editovať iba kópiu, iba share bez exportu)
 4.  Miro... myšlienkové mapy, diagramy, ScrumBoard...  {ukážka: demo board}
  (možnosť spolupráce, embed, export: png, pdf)
 5.  GoConqr... myšlienkové mapy {ukážka: Jednoduchá mapa}
  (export: png)
 6.  Coggle... myšlienkové mapy {ukážka: IKT v škole}
  (online spolupráca, SHARE, EMBED, export: png, pdf)
 7.  Bubbl.us... farebná myšlienkové mapy {ukážka: e-mail}
  (SHARE, export: html - podmnožiny, png)
 8.  Popplet... myšlienkové mapy {ukážka: Earth}
  (online spolupráca, SHARE, EMBED)
 9.  SpiderScribe... myšlienkové mapy aj s dokumentami {ukážka: Trip plan}
  (online spolupráca, SHARE, EMBED)
 10.  Cacoo... diagramy a myšlienkové mapy  {ukážka: Myšlienková mapa}
  (online spolupráca, SHARE, export: PNG)
 11.  MindMup... tvorba myšlienkových máp {ukážka: Licencie}
  (online spolupráca cez GoogleDrive, SHARE, EMBED)
 12.  MindMup2.00 for GoogleDrive... myšlienkové mapy {ukážka: Actor}
  (online spolupráca, SHARE, EMBED, export: png, pdf)
 13.  MindMeister... myšlienkové mapy {ukážka: Tutorial}
  (online spolupráca, SHARE, EMBED, export: png, pdf)
 14.  WiseMapping... myšlienkové mapy {ukážka: What is..}
  (online spolupráca, SHARE, EMBED, export: png, pdf)
 15.  Mind42... myšlienkové mapy jednoduché 
  (EMBED, export: png, pdf)
 16.  LucidChart... myšlienkové mapy, diagramy, grafy... 
 1. Interaktívne pracovné listy

 2.  Wizer.me... interaktívne PL 
  (rôzne typy otázok)
 3.  TeacherMade... rôzne typy otázok 
  (priraďovanie cez kód)
 4.  LiveWorkSheets... rôzne typy otázok 
  (odoslanie cez email učiteľovi)
 1. Fotokoláže online, komixy

 2.  BadgeDesign... tvorba odznakov, ocenení, pekné 
  (DOWNLOAD: png, svg)
 3.  3D badge maker... tvorba odznakov, aj animované 
  (DOWNLOAD: jpg)
 4.  PhotoScissor... online odstraňovač pozadia 
  (DOWNLOAD: png)
 5.  remove.bg... online odstraňovač pozadia 
  (DOWNLOAD: iba v rozlíšení do 500x500, png)
 6.  bgeraser.com... online odstraňovač pozadia 
  (DOWNLOAD: png, max 5 ks mesačne)
 7.  Fodey generátor... novinový článok, klapka, animované texty {ukážka: Článok}
  (DOWNLOAD: jpg)
 8.  BreakingNews... obrázok 
  (DOWNLOAD: jpg)
 9.  WigFlip... rolovaný text digitálny 
  (DOWNLOAD: animovaný gif)
 10.  ExpressExpense...účtenka falošná z vlastného textu 
  (DOWNLOAD: png)
 11.  ImageChef...text v obrázkoch 
  (DOWNLOAD: png)
 12.  RedKit...písmenká v obrázkoch 
  (DOWNLOAD: png)
 13.  FakeWhat... obrázok ako v mobile chat 
  (DOWNLOAD: png)
 14.  Pho.to - mobilna aplikacia na Android, nadherne fotky v knihe, na filme.. vo forme animovaného obrázku 
  (DOWNLOAD: gif)
 15.  beFunky... online fotokoláže 
  (SHARE, EMBED, DOWNLOAD: jpg, bez prihlásenia)
 16.  PhotoCollage... online fotokoláže 
  (pekné možnosti usporiadania, DOWNLOAD: jpg, bez prihlásenia)
 17.  piZap... online fotokoláže, tvorba smajlíkov 
  (DOWNLOAD: jpg,png, na GD, prihlásenie cez Google, fb...)
 18.  iPiccy... online editor obrázkov, fotokoláže 
  (DOWNLOAD: jpeg, flash nutný)
 19.  Kizoa... online fotokoláže, aj vo forme animácií {ukážka: Projekt}
  (online spolupráca, SHARE, EMBED, DOWNLOAD: jpeg, flash nutný)
 20.  SuperLame... úprava fotografie bublinami 
  (DOWNLOAD: jpg)
 21.  WebCamToy... okamžitá fotka s 80 efektami 
  (DOWNLOAD: jpg)
 22.  ToonDoo... komiksy {ukážka: Komiks}
  (SHARE, EMBED, DOWNLOAD: png)
 23.  PixToon... komiksy 
 24.  StoryBoard... tvorba komixov (max 6 snímkov, 2 za týždeň, cez snímky vodotlač
 25.  MakeBeliefsComix... komiksy 
  (DOWNLOAD: png)
 1. CC0 obrázky, animácie

 2.  Pixabay... CC0 fotografie na webe 
  (DOWNLOAD: jpg)
 3.  pxHere... CC0 fotografie na webe 
  (DOWNLOAD: jpg)
 4.  Pexels... CC0 fotografie na webe 
  (DOWNLOAD: jpg)
 5.  StockSnap... CC0 fotografie na webe 
  (DOWNLOAD: jpg)
 6.  Visualhunt.com... CC0,CC-BY,CC-ND fotografie na webe 
  (DOWNLOAD: jpg)
 7.  Ezgif... tvorba animovaných GIF z obrázkov 
  (DOWNLOAD: gif)
 8.  TinyWow... orezanie obrázka do kruhu 
  (a mnoho ďalších funkcií: PDF to JPG, split PDF,...)
 9.  Flaticon... pekné cliparty - kreslené 
  (DOWNLOAD)
 10.  MyCuteGraphics... free cliparty - kreslené 
  (DOWNLOAD: jpg)
 11.  Animatedimages... animované GIF obrázky na stiahnutie 
  (download)
 12.  Gifer... animované GIF obrázky na stiahnutie 
  (EMBED, download)
 13.  AnimatedImages... pekné animované GIF obrázky 
  (EMBED, download)
 14.  Giphy... galéria GIF obrázkov, aj animované 
  (EMBED)
 15.  Animaatjes... galéria GIF obrázkov, aj animované 
  (EMBED)
 16.  Beruska... galéria animovaných GIFov 
  (EMBED)
 17.  Gify-Cz,Sk... galéria animovaných GIFov 
  (EMBED)
 18.  linky na ďalšie CC0 zdroje 
  (DOWNLOAD: jpg)
 19.  VisualDictionary ... v obrázkoch popis anglicky (rôzne oblasti) 
  (vodoznak)
 20.  DeepNostalgia ... z fotografie vytvorí animovaný obrázok (umelá inteligencia) 
  (download mp4)
 1. Avatar

 2.  ReadyPlayer... 3D avatar, aj z fotografie
  (SHARE, DOWNLOAD)
 3.  MyBlueRobot... kreslený avatar {ukážka: Teacher}
  (SHARE, DOWNLOAD)
 4.  Sp-studio... kreslene postavičky zo SouthPark {ukážka: Postavičky do projektu}
  (DOWNLOAD: jpg)
 5.  Cartoonify.de... avatar, výber častí tváre a oblečenia 
  (DOWNLOAD: png)
 6.  Hexatar... avatar v tvare mnohouholníka 
  (DOWNLOAD: png)
 7.  Voki... hovoriaci avatar {ukážka: Teacher}
  (SHARE, EMBED)
 8.  Sitepal... hovoriaci avatar {ukážka: iba demo, 15 dní TRIAL}
  (SHARE)
 9.  CartoonPho... animované efekty na fotografiu  {žmurkanie, ceruzkou, efekty...}
  (download, SHARE)
 10.  PhotoLab... efekty na fotografiu  {ceruzkou, maľba,efekty...}
  (download, SHARE)
 1. Zvuk, video

 2.  Clipchamp... online videoeditor 
  (bez vodotlače, množstvo funkcií, PIP...)
 3.  VSDC... free videoeditor 
  (nutná inštalácia)
 4.  Vocaroo... online nahrávanie zvuku 
  (SHARE, EMBEDobj, download:mp3)
 5.  online-voice-recording... online nahrávanie zvuku 
  (download:mp3)
 6.  ttsmp3... text to speach, z textu vytvorí zvukovú nahrávku 
  (download:mp3)
 7.  voicemaker.in... text to speach, z textu vytvorí zvukovú nahrávku, rôzne možnosti nastavovania 
  (download:mp3)
 8.  ttsmp3... text to speach, z textu vytvorí zvukovú nahrávku 
  (download:mp3)
 9.  Clyp... možnosť vlastných nahrávok zvuku až 360 min, online databáza skladieb 
  (SHARE cez linku, EMBED)
 10.  GoogleApp... nahrávanie zvuku (v Chrome rozšírenie) 
  (download)
 11.  Twistedwave... online audio editor 
  (download)
 12.  BearAudioTool... online úprava mp3 súborov, tvorba zvonení 
  (download)
 13.  SoundCloud... online databáza skladieb, hudby, vlastných nahrávok zvuku 
  (SHARE, EMBED)
 14.  Free-Stock-Music... free hudba do ppt, videí, podcastov 
  (download mp3)
 15.  Incompetech... CC-BY hudba rôzne žánre 
  (download mp3, waw)
 16.  Film Music... CC-BY hudba cinematic 
  (download mp3, waw)
 17.  Soundbible... galéria free zvukov 
  (na stiahnutie, rôzne formáty)
 18.  Jukedeck... umelá inteligencia tvorí hudbu zdarma 
  (na stiahnutie, mp3)
 19.  Blabberize... hovoriaca fotografia {ukážka: Hovoriaca ťava}
  (SHARE, EMBED)
 20.  online sequencer... tvorba hudby z nôt online 
  (export midi)
 21.  online virtual piano... hranie na klavír embedovanteľné 
  (embed)
 22.  text to speech... prevod textu do mp3 
 23.  Screen-o-matic... nahrávanie videa pomocou webkamery online 
 24.  animoto... tvorba videa z obrázkov a videí, hudba v pozadí  (pekné šablóny)
 25.  MovieMaker... video editovací softvér pod Win10  (inštalovať, tutoriál)
 1. Hlasovanie, debata

 2.  StrawPoll... hlasovanie na jednu otázku, okamžite vyhodnocuje, iba texty {ukážka: project}
  (tsEMBED)
 3.  Poll-maker... hlasovanie na jednu otázku, jednoduché, text alebo obrázok
  (share)
 4.  Doodle... hlasovanie na termín, iba texty, okamžite vidno súhrn {ukážka: Termín videokonferencie}
  (tsEMBED)
 5.  TriciderVoting... hlasovanie, add, +,-  {ukážka: Pripomienkovanie}
  (online spolupráca, SHARE, EMBED)
 6.  Kialo... debata (PRO/CONS)
 7.  CreateDebate... klady a zápory na danú tému
 8.  AllOurIdeas... hlasovanie medzi dvoma myšlienka,i, možnosť dodať vlastnú, výsledky vizualizované
 9.  Poll-maker... hlasovanie aj za embed objekty {ukážka: Ukážka}
  (SHARE, EMBED, vyhodnocovanie)
 10.  MyWejit... hlasovanie na jednu otázku a online komenty  {ukážka: Ukážka}
  (SHARE)
 11.  StickyMoose... hlasovanie aj viac otázok {ukážka: Party}
  (online spolupráca, SHARE)
 12.  Easypolls... hlasovanie aj s obrázkami a videami {ukážka: Multimédiá}
  (SHARE, EMBED)
 13.  Mentimeter... tvorba online hlasovania 
  (priamo v mobiloch, zadaju kód)
 14.  PollEveryWhere... dotazník pre publikum  
  (online, okamžite výsledky)
 15.  Plickers... spätná väzba skenovaním kartičiek  
  ()
 1. Dotazníky, kvízy

 2.  Google Forms... dotazníky, hlasovanie online, kvízy
  (zber dát, možnosť exportu xls)
 3.  MS Forms... dotazníky, hlasovanie online, kvízy
  (zber dát, možnosť exportu xls)
 4.  Tally.so... dotazníky, zber dát
  (zber dát, možnosť exportu xls)
 5.  Typeform... krásne online dotazníky  {ukážka: Ukážka}
  (SHARE, EMBED, vyhodnocovanie)
 6.  GoConqr... jednoduchý kvíz {ukážka: Geography quiz}
  (SHARE iba pre členov)
 7.  Survio... dotazníky online {ukážka: Dotazník, rôzne typy otázok}
  (SHARE,EMBED, max 3 otázky, 100 odpovedí)
 8.  Sli.do... dotazníky, hlasovanie online
  (interaktívne, online cez mobil: kód)
 9.  Mentimeter... hlasovanie online
  (interaktívne, online cez mobil: kód)
 10.  Particify... hlasovanie online
  (interaktívne, online cez mobil)
 11.  insta.vote... rýchly zber údajov - cez linku aj QR kód
  (okamžite, online cez mobil aj cez QR kód)
 12.  Polly... rýchly zber údajov - cez linku aj QR kód
  (okamžite, online cez mobil aj cez QR kód)
 13.  HandyPolls... rýchly zber údajov
  (okamžite, online cez mobil)
 14.  erhebung... rýchly zber údajov
  (okamžite, online cez mobil)
 15.  Riddle... dotazníky, kvízy, zoznamy {ukážka: Dotazník o filme}
  (SHARE,EMBED, pripnutie: obrázky i videá)
 16.  Quizizz... tvorba krásnych online hrateľných kvízov, testov 
  (priamo v mobiloch, zadaju kód)
 17.  Kahoot... tvorba online kvízu, testu 
  (priamo v mobiloch, zadaju kód)
 18.  pisomka.sk... tvorba online písomiek, možnosť sledovania priebehu testu a opustenie prehliadača, iba otázka a A,B,C,D možnosti 
  (žiaci idú cez jeden kód)
 19.  webtesty.sk... tvorba online testu s otázkami rôzneho typu, možnosť nastavenia času na vypracovanie testu 
  (cez linku, zadávajú meno, triedu)
 1. Brainstorming

 2.  AnswerGarden... brainstorming {ukážka: Obľúbený predmet}
  (online spolupráca, SHARE, EMBED, export: qr code)
 3.  Scrumblr... brainstorming v skupinách s lístkami {ukážka: Vyskúšať si}
  (online spolupráca, SHARE, EMBED)
 4.  Canvanizer... brainstorming, klady, zápory, návrhy {ukážka: Vyhodnotenie projektu}
  (online spolupráca, SHARE)
 5.  Trello... e-nástenka aj na brainstorming {ukážka: Kartičky s možnosťami}
  (online spolupráca, SHARE, pripnutie: text, obrázok, linky, checkbox, prílohy, komenty)
 6.  Mentimeter... tvorba online brainstormingu... 
  (priamo v mobiloch, zadaju kód)
 1. Práca s textom

 2.  Framapad... kooperatívne písanie textu 
  (download, chat, farebné označenie autora)
 3.  MeetingWors... kooperatívne písanie textu 
  (download: html, txt)
 4.  Sandstorm... kooperatívne písanie textu 
  (online spolupráca, SHARE)
 5.  FramaPad... kooperativne písanie textu {user - zadá meno a zvolí si farbu}
  (online spolupráca, až po roku nečinnosti sa zmaže, tsEMBED, SHARE)
 6.  WordArt... online z textu obrazok (word cloud) {ukážka: Palma}
  (DOWNLOAD: jpg)
 7.  Wordclouds... slovné mraky
 8.  JasonDavies... slovné mraky
 9.  Abcya... slovné mraky
 10.  MonkeyLearn... slovné mraky
 11.  Tagxedo... z textu obrazok {ukážka: Palma}
  (DOWNLOAD: jpg, png)
 12.  WordItOut... world cloud - textový oblak online 
  (DOWNLOAD: png, EMBED, SHARE)
 13.  TagCrowd... z textu vizualizuje početosť slov 
  (DOWNLOAD: pdf, html)
 14.  ImageChef... krátke texty v obrázkoch {napr. text na stužke, na tričku, na pláži, vyskladaný obrys, banet, button}
  (SHARE, EMBED, DOWNLOAD: jpg)
 15.  MirrorWriting... kódovanie textu, napr. zrkadlovo 
  (DOWNLOAD: png)
 16.  Festisite... rébusy s obrázkami z textu, vo forme bludiska... 
  (DOWNLOAD: png)
 17.  Geogreeting... odkaz z písmen ako budovy na mape zeme 
  (linka na animované zobrazenie textu priamo na mape, aj ukážka)
 18.  CoolText... ozdobné texty {napr. nadpisy, animované texty, button...}
  (DOWNLOAD: jpg, gif)
 19.  TextGiraffe... pekné ozdobné texty {napr. rôzne typy nadpisov}
  (DOWNLOAD: png rôznej veľkosti)
 20.  FlamingText... ozdobné texty {napr. nadpisy, animované texty, ...}
  (DOWNLOAD: png)
 21.  FlashVortex... ozdobné texty {napr. nadpisy, animované texty, ...}
  (DOWNLOAD)
 22.  MakerMoon... ozdobné nadpisy vo forme videa {napr. vianočné, ...}
  (DOWNLOAD: mp4)
 23.  Annotator... zvýrazňovanie textu 
 24.  IlovePDF... rozdeľovanie, spájanie, odstraňovanie strán, usporiadanie strán, konvertovanie do docx... 
 25.  HostMath... písanie matematického textu online (pomocou LaTeX na webe) 
 26.  KudoBoard... priania na nástenku (share: link na post, link na čítanie, pozvanie prispievateľov, download: jpg, max 10 príspevkov: text + obrázok/video) 
 27.  KudoBox... karta so spätnou väzbou (share: link na kartu, download: png - cez kontextové menu, príspevok: text, no login) 
 1. Organizovanie liniek na web stránky

 2.  Symbaloo... mriezka s obrazkovými linkami {ukážka: Web2 nástroje}
  (EMBED)
 3.  Wakelet... zbierka materiálu, vkladanie liniek, obrázkov, videí... 
  (možnosť spolupráce, embed, share)
 4.  Sutori... kolekcie obrázkov, kvízu, ľubovoľného materiálu, forum a videí - vo forme časovej osi 
  (30 dní plná verzia, možnosť predĺžiť pozvaním 3 priateľov)
  {ukážka: Popis projektu, Tutoriál}
  (SHARE, Embed aj do TS)
 5.  Diigo... uchovávanie liniek, organizovane 
 6.  PearlTrees... uchovávanie liniek, organizovane {ukážka: Web2 nástroje}
 7.  Pinterest... uchovávanie obrázkov a webstránok {ukážka: Lego}
  ()
 8.  Bit.ly... skracovanie názvov URL liniek 
 1. QR kódy

 2.  QRcode-monkey... aj vlastné logo v kóde, vlastný dizajn, nikdy neexpiruje 
  (DOWNOLAD: png)
 3.  QRcodeRW... tvorba viacerých QR kódov naraz 
  (DOWNOLAD: zip)
 4.  QR code generátor... jeden rôzneho typu 
  (DOWNOLAD: jpg)
 5.  QR code generátor... odkaz na webstránku/kvíz/obrázok cez QR kód {ukážka: Kód na stránku školy}
  (SHARE, EMBED, DOWNOLAD: png, jpg)
 6.  ActionBound... tvorba QR kódovej hry - spoznávame zaujímavé miesta {ukážka: Gramotnosti na GŠM}
  (aplikácia na Android)
 7.  classtools... vytvorenie hry s QR kódmi 
 8.  mal-den-code... vytvorenie hry s QR kódmi= časť kódu je skrytá 
 1. Mapy

 2.  Geogreeting... písmená na mape zeme (z budov) 
 3.  Zeemaps... označené miesta na vlastnej interaktívnej mape, 100 pozretí zdarma 
 4.  MapMaker... vlastná interaktívna mapa 
 5.  StepMap... vlastná mapa na stiahnutie 
 1. Nástroje na úpravu videa

 2.  Flipgrid...vkladanie videoodkazov, cez prístupový kód  
 3.  EdPuzzle...do videa vloží interaktívny obsah (možnosť komentu, výstrižkov hotových videií, otázku s možnosťami, sledovanie odpovedí, vlastný hlas...) 
 4.  h5p...do videa vloží interaktívny obsah (otázku s možnosťami...) 
 5.  vizia...do videa vloží interaktívny obsah (otázku, dotazník, textové pole) 
 6.  RenderForest...pekná krátke videá z loga... 
 7.  CommentBubble...komentovanie bežiaceho videa divákmi, vyhodnotenie (možnosť písať test, stláčať tlačidlá) 
 8.  StopMotion...aplikácia na Android, z fotiek urobí video 
 9.  Scann3D...aplikácia na Android, z fotiek urobí 3D model, aj na 3D tlač 
 10.  SparakAdobe...(aj hudba ok, mp4 export)  
 11.  RawShorts...  
 12.  Animaker...  
 13.  ScreenCast...  
 14.  MixOffice...  
 15.  MySimpleShow...  
 16.  Knovio... nielen video, ale aj prezentacia popritom  
 1. Tvorba interaktívnych hier

 2.  learningapps... interaktívne hry: hangman, tajničky, diery, ... SUPER 
 3.  WordWall... interaktívne hry: ťahanie kariet, páry, triedenie, koleso šťastia, priraďovačka k obrázkom, anagramy...  (EMBED, share)
 4.  PurposeGames... interaktívne hry 
 5.  Educaplay... interaktívne hry rôzne typy 
 6.  OhMyDots... spájanie bodiek a objaví sa obrázok  
 7.  doublepuzzle... tvorba tajničiek ... SUPER 
 8.  flippity... google tabuľku (vzor) prerobí na flash hru “otázka-odpoveď” na webe, rôzne možnosti (koleso šťastia, milionár, kladky...) 
 9.  Koleso šťastia (WheelOfNames)... vlastný obsah, interaktívne sa točí
  (zachovanie svojich zoznamov)
 10.  Lockee.fr... vytváranie virtuálnych zámkov (digitálne, so smermi, so schémou atď.), ktoré odblokujú prístup k obsahu (text, obrázok, zvuk, odkaz alebo externé video) 
 11.  MyFreeBingoCards... interaktívne bingo karty aj na vytlačenie (voľba veľkosti aj obsahu) 
 12.  JeopardyLabs... hra: okruhy otazok rôznej obtiažnosti na webe (bez sign up, jednoduché, hra pre niekoľko tímov, manuálne počítanie skóre) 
 13.  classtools... rôzne interaktívne hry 
 14.  zondle... tvorba hier s vlastnými otázkami, (napr. kŕmenie rybičiek) 
 15.  GetKahoot... interaktívne hry 
 16.  Proprofs... interaktívne hry 
 17.  quizlet... interaktívne hry 
 18.  Quizizz... tvorba krásnych online hrateľných kvízov 
  (priamo v mobiloch, zadaju kód)
 19.  Blooket... interaktívny kvíz vo forme hier online cez kód 
 20.  IceBreakers... zoznam aktivít triedený 
  (iba popis)
 21.  Akinator... Aladin háda osobu, objekt.. a kladie otázky na základe ktorých uhádne na čo myslíme 
  (po anglicky)
 22.  ToyTheatre... intekaktívne hry na matematiku (BINGO, zlomky, stavby z kociek, tangram...) 
 23.  Didax... intekaktívne hry na matematiku (geoboard, číselná os, zlomky...) 
 24.  MyFreeBingoCards... interaktívne bingo karty aj na vytlačenie (voľba veľkosti aj obsahu) 
 1. Softvér (free)

 2.  Audacity (editácia a nahrávanie zvuku)
 3.  ActivePrezenter (tutoriál:ako na to)
 4.  MovieMaker... video editovací softvér pod Win10   (inštalovať, tutoriál)
 1. Hodnotiace rubriky

 2.  Rubistar... tvorba hodnotiacich kritérií online (export: linka online, download: xls, html..., tlač)
 3.  RubricMaker... tvorba hodnotiacich kritérií (export: pdf)
 1. Zdroje web2.0

 2.  TABUĽKA... mega zoznam rôzne web2 nástrojov 
 3.  ONLINE VZDELÁVANIE... rôzne nástroje na spoluprácu na webe 
 4.  Web tools for eTwinning publikácia (57 strán pdf)
 5.  Awesome e-resources database on padlet 
 6.  Zoznam nástrojov IKT (možnosť hľadať podľa kľúčových slov)
 7.  Zoznam free zdrojov: obrázky a pod. 
 8.  Escape...po francúzsky, escape nápady 
 9.  Ako je to s autorskými právami (vysvetlenie)
 10.  fonty... free for personal use