ŠTRUKTÚRY

 1. Databázové systémy

  1.  Úvod a základné pojmy DS  [SŠ]
  2.  Úlohy: Vkladanie a editácia údajov v jednoduchej tabuľke  [SŠ]
  3.  Úlohy: Rôzne typy údajov v jednoduchej tabuľke  [SŠ]
  4.  Formuláre na vkladanie údajov  [SŠ]
  5.  Vyhľadávanie a filtrovanie + úlohy [SŠ]
  6.  Úlohy: Vyhľadávanie a filtrovanie [SŠ]
  7.  Relácie medzi tabuľkami  (VyucovanieDB.odb) [SŠ]
  8.  Dotazy v jednoduchej tabuľke  [SŠ]
  9.  Dotazy z viacerých tabuliek  [SŠ]
  10.  Námety na databázy  [SŠ]
  11.  Základy jazyka SQL  [SŠ]
 2. Cvičné databázy

  1.  Autobazár (BAZAR) (.accdb.2003mdb)
  2.  Elektronika (OBCHOD)(.accdb.2003mdb)
  3.  Zamestnanci (ZAMESTNANCI) (.accdb.2003mdb)
  4.  Knižnica (7 tabuliek, aj spojovacia) (.accdb.2003mdb){bez relácií}
  5.  KnižnicaCJ (7 tabuliek, aj spojovacia) (.accdb.2003mdb){s reláciami}
  6.  Vyučovanie (UCITEL, PREDMET, TRIEDA) (.odb) {bez vzájomného prepojenia}
  7.  Vyučovanie (UCITEL, PREDMET, TRIEDA, ROZVRH) (.odb) {ešte bez relácií}
  8.  Vyučovanie (UCITEL, PREDMET, TRIEDA, ROZVRH) (.odb) {s reláciami}
 3. Stromy, grafy

  1.  Výber úloh z iBobra na tému štruktúry (nutné heslo)