INFORMATIKA

 1. Informačná spoločnosť

  1.  Informatika v rôznych oblastiach života (pdf) [ZŠ]
  2.  Informatika v zdravotníctve (web) [ZŠ]
  3.  Informatika v priemysle a doprave (web) [ZŠ]
 2. Novinky IKT

  1.  Novinky IKT vo vzdelávaní (mapa) [ZŠ]
  2.  Modelovanie 3D (video) [ZŠ, SŠ]
  3.  Virtuálna realita (video) [ZŠ, SŠ]
  4.  Náramok (video) [ZŠ, SŠ]
  5.  Windows 10 (video) [ZŠ, SŠ]
  6.  3D pero (video) [ZŠ, SŠ]
  7.  3D tlačiareň (video) [ZŠ, SŠ]
  8.  Google Glass (video) [ZŠ, SŠ]