INFORMATIKA

 1. Informačná spoločnosť

  1.  Informatika v rôznych oblastiach života (pdf) [ZŠ]
  2.  Informatika v zdravotníctve (web) [ZŠ]
  3.  Informatika v priemysle a doprave (web) [ZŠ]
 2. Umelá inteligencia

  1.  What is AI (youtube video) [SŠ]
  2.   The Rise of Artificial Intelligence  (youtube video) [SŠ]
  3.  MachineLearning - emotikony (webapp) [ZŠ]
  4.  AI - rozpoznávanie vecí (viacjazyčne) (webapp) [ZŠ]
  5.  GA - maľovanie obrazu (web) [ZŠ]
  6.  AI AutoDraw - Google (web) [ZŠ]
  7.  AI - QuickDraw with Google (webapp) [ZŠ]
  8.  AI - JukeDeck - tvorba hudby (webapp) [ZŠ]
  9.  AI - Break Free - Song Composed with AI (youtube video) [ZŠ]
  10.  AI Experiments - Google (web) [ZŠ]
  11.  AI Speak to go - Google (rozpoznávanie reči) (web) [ZŠ]
 3. Virtuálna realita

  1.  Ping-pong (hra) [ZŠ]
  2.  Hudba (VR360) [ZŠ]
  3.  Mars (VR360) [ZŠ]
  4.  Dáždnik - padajúce predmety (VR360) [ZŠ]
 4. Novinky IKT

  1.  Novinky IKT vo vzdelávaní (mapa) [ZŠ]
  2.  Modelovanie 3D (video) [ZŠ, SŠ]
  3.  Virtuálna realita (video) [ZŠ, SŠ]
  4.  Náramok (video) [ZŠ, SŠ]
  5.  Windows 10 (video) [ZŠ, SŠ]
  6.  3D pero (video) [ZŠ, SŠ]
  7.  3D tlačiareň (video) [ZŠ, SŠ]
  8.  Google Glass (video) [ZŠ, SŠ]