HODNOTENIE

 1. Formatívne hodnotenie

  1.  sebahodnotiaca karta (po novom učive) (padlet) [ZŠ,SŠ]
  2.  sebahodnotiaca karta (po prezentácii) (padlet) [ZŠ,SŠ]
  3.  metakognícia (čo, čo ešte, načo, +, -) (padlet) [ZŠ,SŠ]
  4.  lístok pri odchode (3 novinky, 2 zaujímavosti, 1 otázka) (padlet) [ZŠ,SŠ]
  5.  Know/Want/Learn (vedel som, chcem vedieť, naučil som sa) (padlet) [ZŠ,SŠ]
  6.  Know/Want/How/Learn/Application/Queistion  (padlet) [ZŠ,SŠ]
 2. Hlasovania

  1.  okamžité hlasovanie (možnosti: A,B,C,D,E) 
   (app.GoSoapBox.com, kód: 20182019) [ZŠ,SŠ]
  2.  hlasovanie (ako som porozumel učivu: 6 možností) 
   (app.GoSoapBox.com, kód: 20182019) [ZŠ,SŠ]
  3.  hlasovanie (hodnotiaca karta: 3 možnosti) 
   (app.GoSoapBox.com, kód: 20182019) [ZŠ,SŠ]
  4.  diskusný príspevok (čo ma prekvapilo) 
   (app.GoSoapBox.com, kód: 20182019) [ZŠ,SŠ]
  5.  diskusný príspevok (čo som sa dnes nové naučil) 
   (app.GoSoapBox.com, kód: 20182019) [ZŠ,SŠ]
  6.  opýtajte sa (čo mi bolo nejasné, čo chcem ešte vedieť...) 
   (app.GoSoapBox.com, kód: 20182019) [ZŠ,SŠ]
  7.  word-cloud (čo som sa naučil, zaujíma ma ešte) 
   (menti.com, kód: 94 83 73) [ZŠ,SŠ]