MATURITA Z INFORMATIKY

 1. Programovanie

  1.  Cvičenia z Pythonu  (link) [SŠ]
  2.  Funkcie v Pythone  (link) [SŠ]
 2. Prílohy

  1.  ASCII kódovanie (htm) [SŠ]
  2.  EASCII Windows-1250, HEX (pdf) [SŠ]
  3.  EASCII Windows-1250, DEC (pdf) [SŠ]
 3. OLD - Pascal/Lazarus

  1.  Kniha Algoritmizacia pre maturantov 
  2.  Zadania (link) [SŠ]
  3.  Algoritmy a programovanie v Pascale pre maturantov (htm) [SŠ]
  4.  Pascal-programing (htm) [SŠ]
  5.  Zložitosť algoritmov (pdf) [SŠ]
  6.  Triedenie (pdf) [SŠ]
  7.  Debugovanie - Lazarus (UK BA) [SŠ]
  8.  Základy Pascalu - v CZ (htm) [SŠ]
  9.  Maturita z informatiky (Mrazovci)
  10.  Lazarus pokročilým (GPHM)
  11.  Údajové typy v pascale (pdf) [SŠ]
  12.  Viacrozmerné pole v pascale (htm) [SŠ]
  13.  Dvojrozmerné polia - matice - pascal (htm) [SŠ]
  14.  Podprogramy v pascale (pdf) [SŠ]
  15.  Pole v pascale (pdf) [SŠ]
  16.  Reťazce v pascale (pdf) [SŠ]
  17.  Práca so súbormi v pascale (htm) [SŠ]