INFORMATIKA

  1. Etika vo svete počítačov

    1.  Rozdelenie softvéru podľa licencie (pdf) [SŠ]
    2.  Licencie na softvér (mup) [SŠ]