© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Pojmy

Internet

K opisu vyberte odpovedajúcu skratku z ponuky.
Nevyžiadaná správa poplašného charakeru, varuje pred neexistujúcim nebezpečím...

Jeden z LMS systémov, t.j.systémov pre správu vyučovania prostredníctvom e-learningu...

Najrozšírenejšia sociálna sieť...

Internetový denník...

Počítačový program, ktorý slúži k prezeraniu www stránok...

Malé súbory, ktoré sa ukladajú na disk počítača, na ich základe je možné sledovať pohyb používateľa po internetových stránkach...

Nevyžiadaná správa najčastejšie reklamného charakteru...

Počítačová sieť, ktorá používa služby a technológie typické pre internet pre vnútorné potreby organizácie, ale nie je na internete závislá, dáta sa zo siete na internet nedostanú...